top of page

Smarta funktioner inom lön 

Semesterårsskifte

Vi beräknar löpande den anställdes semestersaldo, semesterkvot och dagarnas värde så att man alltid har koll på läget.  Det innebär att du aldrig göra ett semesterårsskifte - det sker helt automatiskt!

Direkta utbetalningar

Betala ut löner och ersättning av utlägg direkt, pengarna finns på den anställdes konto inom några sekunder. Betalningen kan göras under alla årets dagar. 

Läs mer här

Flexibla löneperioder

I Payap är det lika smidigt att betala ut lön veckovis eller varje dag om man skulle vilja - helt utan ökad administration! Som arbetsgivare bestämmer du själv hur ofta lönen ska betalas ut. 

Integrationsvänligt

Vi tillhandahåller ett öppet API som gör att man kan integrera Payap med andra försystem för ett mer automatiserat och skräddarsydd arbetsflöde. 

Semesterskuld

Alla medarbetare får tydliga prognoser för kommande löneutbetalningar och semesterskuld. Du kan även se hela företagets aktuella semesterskuld och en prognos för framtiden. 

Bokföringsvy

I Payaps löneprogram kan man enkelt växla vy på en anställd för att se hur bokföringen ser ut för en given period. Det innebär vattentäta skott mellan er HR och ekonomiavdelning.

Digital lönespecifikation

Har du varit sjuk eller haft semester ser du direkt vid inrapportering hur detta påverkar kommande löneutbetalning. Du får dessutom en prognos över nästa utbetalning, och nästa och nästa.

Läs mer här

GDPR från början

Vårt lönesystem är byggt från grunden för att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi visar aldrig känsliga uppgifter som exempelvis personnummer öppet i gränssnittet. 

Molnet på riktigt

Vårt löneprogram är molnbaserat med hög säkerhetsnivå, tydlig prissättning och smidig implementation. Du når systemet från vilken enhet du vill, när du vill. En äkta molnlösning helt enkelt!

Spårbara beräkningar

Alla händelser är sårbara och kan rättas om det skulle bli fel. Du får full kontroll över allt som registreras i lönesystemet så att du enkelt kan gå tillbaka och se historik.

bottom of page