Automatiserad lön

I Payap uppdateras alla beräkningar i realtid vilket gör att ändringar får genomslag direkt. Detta möjliggör automatisering av flera delar av lönehanteringen.
Effektiv lönegranskning
Automatiserat semesterårsskifte
Automatisk retroaktiv löneberäkning
Automatiserad lönehantering med Payap
Screenshot från Payaps lönesystem. Graf som visar frånvaro av anställda

Granska löner på en helt ny nivå

Vi har gjort det smidigare än någonsin att granska och kontrollera lönerna innan de betalas ut. Genom att analysera händelser, transaktioner och bokföringsunderlag samt jämföra dem med de senaste tre månaderna, kan du snabbt upptäcka eventuella avvikelser. Tryggt och säkert inför varje utbetalning!
Kontroll av löner i Payaps löneprogram
Medarbetare använder Payap i sin mobiltelefon för att se semestersaldo

Automatiserat semesterårsskifte

Med Payap behöver du aldrig mer göra ett semesterårsskifte - det sker helt automatiskt! Vi beräknar löpande de anställdas semestersaldo, semesterkvot och dagarnas värde, vilket säkerställer att allt är i sin ordning när nya semesterdagar tillkommer.

Automatisk retroaktiv löneberäkning

Så fort du ändrar en anställds lön bakåt i tiden, räknar systemet om skillnaden från tidigare månader och presenterar den som en retroaktiv post på den anställdes kommande utbetalning. Finns det händelser som exempelvis semester eller sjukfrånvaro under den aktuella perioden räknas differensen ut och betalas i samband med den retroaktiva utbetalningen.

Integrationer

Integrera Payap med ert HR-system eller andra befintliga försystem för en automatisk överföring av anställdas information.

Interaktiv lönespecifikation

Upptäck en mer pedagogisk och användarvänlig lönespecifikation som är lätt för medarbetarna att följa och förstå.  

Rapporter

I Payap finns en rad standardrapporter som SCB, Fora, Collectum. Du kan även skapa egna rapporter om du skulle vilja.
Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se