top of page

Användarvillkor

Denna webbplats ägs och drivs av Payap Sweden AB ("Payap").

Dessa villkor ("Användarvillkor") gäller för allt ditt användande av Payaps webbplats och de funktioner, tjänster och material som där görs tillgängliga (“Tjänsten”). Genom att ha åtkomst till, besöka och använda Tjänsten bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande Användarvillkor.
 

Tjänsten

Payap utvecklar en webbaserad tjänst för hantering av anställda och beräkning av deras löner. Tjänsten är under utveckling och för närvarande endast tillgänglig med begränsad funktionalitet. För att skapa en förståelse för Tjänsten och för att kunna följa dess utveckling står det fritt fram för besökare på webbplatsen att registrera ett konto och testa Tjänsten. För hantering av dina personuppgifter vid registrering av ett konto vänligen läs vår Integritetspolicy. 

 

Ändring av Tjänsten och Användarvillkor

För att förbättra din användning av Tjänsten kommer Payap löpande att göra ändringar.

 

Payap förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information i Tjänsten som Payap anser nödvändiga. Registrera därför aldrig mer information i Tjänsten än vad du finner acceptabelt att registrera på nytt.

Payap förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats godkänner du ändringarna.

Du kan när som helst avsluta din användning av Tjänsten om du inte vill vara bunden av ändrade villkor.

 

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Payap.

Tjänstens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.

När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet i Tjänsten Payap föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Payaps föregående skriftliga godkännande.

 

Hyperlänkar

Payap webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje part. Användandet av sådana länkar kan innebära att du lämnar Payaps webbplats.

Payap råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje part. Följaktligen bär Payap inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

Att Payap tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Payap ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

Eftersom Payap inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Payap dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje part sker uteslutande på användarens egen risk.

 

Ansvarsbegränsning

Eftersom Tjänsten är under uppbyggnad  lämnar Payap inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Inte heller garanterar Payap att den information som är tillgänglig i Tjänsten är korrekt eller fullständig. Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens och Tjänstens utnyttjande eller information som webbplatsen och Tjänsten tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

 

Säkerhet i Tjänsten

Payap vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du registrerar i Tjänsten. Eftersom Tjänsten är under uppbyggnad garanterar Payap dock inte säkerheten för de uppgifter du registrerar. Därför är det inte tillåtet att som Användare registrera något annat än fiktiva uppgifter i systemet.

Användare förbinder sig att inte kränka svensk lag vid användandet av Tjänsten.

Lagval och tvistelösning

Tvister som gäller dessa Användarvillkor och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om våra Användarvillkor, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Payap Sweden AB

Redaregatan 48

252 36 Helsingborg

E-postadress: support@payap.se

 

Dessa Användarvillkor gäller från och med 2021-04-01

bottom of page