January 20, 2022
1 min lästid

Sveriges SaaS-igaste lönesystem

Profilbild på textförfattaren
Sofia Runnberg
Porträtt av Daniel Johnsson tillsammans med ett citat som säger "Molnet har inneburit en revolution inom produktutveckling"

SaaS – Software as a Service - är ett begrepp man stöter på allt oftare nuförtiden. Men hur vet man att ett system är en SaaS-tjänst och vad innebär det för dig som kund? Vi frågar Payaps utvecklare, Daniel Johnsson.


Vad innebär det att Payap är en SaaS-tjänst?

SaaS-tjänster tillhandahålls i molnet, i vårt fall innebär det att du kan logga in i systemet via en webbläsare, från vilken enhet du vill. Du prenumererar på tjänsten och behöver alltså inte köpa eller underhålla egna servrar.

De flesta tjänster man använder privat - som Gmail eller Netflix - är SaaS-tjänster och det har gjort att användaren ställer liknande förväntningar på dagens affärssystem. Man vill ha tillgängliga och användarvänliga system, där man ser data i realtid och flera personer kan samverka i systemet.


Hur påverkas prisbilden?

Du får en mer transparent och följsam prisbild eftersom du betalar per användare, månadsvis. I ett lönesystem, som är det vi tillhandahåller, passar det väldigt bra då antalet användare varierar när någon slutar eller anställs. På så sätt får du bättre kontroll över samtliga lönekostnader.

Hur skiljer sig molnlösningar från traditionella mjukvarulösningar?

Molnet har inneburit en revolution inom produktutveckling. Till skillnad från traditionell mjukvara, som inledningsvis distribuerades på CD-skivor, har nya molnbaserade system möjligheter att utnyttja framsteg och regelverk för att leverera helt nya upplevelser - inte minst gällande tillgänglighet, personuppgiftshantering, säkerhet och underhåll.


Vad är den största fördelen med molnet för dig som utvecklare?

Den största fördelen är att man slipper äga och drifta utrustning själv. Man kan bygga upp sin SaaS-lösning med hjälp av byggstenar som annars skulle vara omständigt och dyrt. Det gör också att du enkelt kan justera kapacitet efter behov.


Är en SaaS-lösning säker?

När det kommer till säkerhet är det uppbyggnaden av systemet som spelar störst roll. Det gäller att tänka på alla delar redan från start - hur du hanterar personuppgifter, lösenord, krypteringsnycklar, säkerhetskopior och tillgänglighetskrav. Får man det på plats är en SaaS-lösning helt enastående säkerhetsmässigt.

Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se