August 26, 2022
1 min lästid

Interaktiva lönebesked

Profilbild på textförfattaren
Mikael Wirén
Uppfälld laptop visar gränssnitt av interaktiv lönespecifikation

En term som i branschen blir allt mer förekommande är interaktiva lönebesked. Begreppet kan säkert innebära olika saker för olika systemleverantörer, främst beroende på tekniska förutsättningar. Men oavsett innehåll, färg och form så är det en spännande utveckling som vi säkert bara sett början på.


Varför?

Enligt en undersökning som gjordes av Sifo under 2021 så väljer ungefär fyra av tio att inte läsa sitt lönebesked. Och av de som läser sin lönespecifikation är det sannolikt många som har svårt att tyda innehållet. Ofta består det av en dåligt sorterad lista på olika transaktioner, vilket gör det svårt för en anställd att granska och förstå innehållet. Ett interaktivt lönebesked kan brygga detta och öka förståelsen hos de anställda.


Möjligheter

Det klassiska lönebeskedet är utformat för att kunna skrivas ut och postas, vilket ger en rad begränsningar. Genom att lyfta in lönebeskedet på webben får vi systemleverantörer genast ett större kreativt utrymme. Vi kan gruppera transaktioner på ett mer pedagogiskt sätt och göra innehållet mer grafiskt tilltalande. Vi kan framhäva de värden som den anställde kanske främst är intresserad av att se, exempelvis den nettolön som ska betalas eller det senaste semestersaldot. Vi kan göra det möjligt att borra sig ner i de olika transaktionerna och läsa mer om respektive rad. Vi kan till och med visa formler och beräkningar med de aktuella värdena för maximal transparens.


Finns redan nu!

Alla tjänar på ett interaktivt lönebesked. Den anställde får en högre förståelse för sin lön. Företaget stärker sitt varumärke som arbetsgivare. Och lönekonsulten som ansvarar för lönerna får färre frågor av sorten “Hur många sparade semesterdagar har jag?“, och kan istället koncentrera sig på mer kvalificerat arbete. Det bästa av allt! Interaktiva lönespecifikationer finns redan idag. Så be din nuvarande systemleverantör att berätta mer om hur de arbetar. Vill du se hur vår interaktiva lönespecifikation på Payap ser ut, hör bara av dig så visar vi dig!

Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se