April 26, 2023
2 min lästid

Så skapar du en mer jämställd och inkluderande organisation

Profilbild på textförfattaren
Sofia Runnberg
Porträtt av Amanda från Allbright

Kan ökad insyn i lönesättningen bidra till mer jämställda löner? Och hur kan man upptäcka andra ojämlikheter inom organisationen? För att besvara dessa frågor har vi intervjuat Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright som fokuserar på att främja mångfald och inkludering inom näringslivet.


Hur identifierar man ojämlikheter i sitt företag?

Genom att mäta, sätta mål och avsätta resurser för att kunna bedriva förändring. På Allbright förespråkar vi metoden jämlikhetsdata som är ett rättssäkert, etiskt och vetenskapligt sätt att mäta såväl representationen som förekomsten av diskriminering. Många företag har fastnat i att enbart kartlägga kön och ålder, men med denna metod kan man kartlägga samtliga diskrimineringsgrunder tex. etnicitet, religion, funktionsnedsättning etc.


Företag måste våga ställa frågor om huruvida människor upplever att deras kompetens tillvaratas, om det finns informella rekryteringsvägar, eller problematisk jargong. Utan fakta på bordet är det hopplöst svårt att identifiera problem och ta kliv framåt.


Kan ökad insyn i lönesättningen bidra till mer jämställda löner?

Ja, utan tvekan - transparens är ett viktigt steg för jämställda löner. Det gör det möjligt för arbetstagarna att ifrågasätta eventuell diskriminering. Och det bidrar till arbetsgivares medvetenhet om de orättvisor de upprätthåller i och med ojämställda löner och därmed ge dem en möjlighet att motarbeta problemet.


Ett nytt EU-direktiv gällande lönetransparens ser ut att bli verklighet redan 2024. Det innebär bland annat att arbetsgivare behöver uppge lönespann för arbetssökande, och att anställda har rätt till information om lönenivåer. Det tvingar arbetsgivaren att vara på tå.


Hur kan man öka mångfald i sitt företag?

Var tydlig med ambitionerna. Det kan handla om att ha ett uttalat mål om att hela organisationen ska återspegla befolkningen när det gäller kön och etnicitet. Se över hur rekryteringsannonser är utformade, ofta finns det onödiga krav som riskerar att hindra vissa lämpade från att söka.


Tänk även på var annonserna sprids, gå inte i samma gamla kanaler om ni vill bredda urvalsbasen. Tillämpa anonymiserad rekrytering för att kringgå bias. Och se till att alltid vara minst två i varje rekryteringsprocess. Den verkliga förbättringen sker dock när hela organisationens struktur genomsyras av inkludering, i allt från rekryteringar, kultur och löner.

Om Allbright

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner. De utbildar och stöttar företagsledare och medarbetare med verktyg för att själva driva förändringen.

Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se