January 12, 2024
1 min lästid

Starta året med en mer automatiserad lönehantering

Profilbild på textförfattaren
Sofia Runnberg
Laptop visar Payaps löneprogram

På Payap har vi automatiserat en rad processer som besparar företag timmar varje månad. I detta blogginlägg beskriver vi några av de funktioner som gör lönehanteringen smidigare och minskar risken för fel att smyga sig in. Låt det nya året bli ett startskott för en smartare lönehantering!

Integrationer 

Att koppla ihop system genom integrationer kan avsevärt förenkla vardagen då systemen kan kommunicera med varandra. På så sätt slipper du hoppa mellan olika system för att utföra en uppgift. 

Genom vår integration till Skatteverket uppdaterar du exempelvis dina medarbetares skatteuppgifter med ett klick, helt utan att behöva lämna Payap. Med Kivra skickar du enkelt ut lönespecifikationer till de anställdas digitala brevlådor. 

Använder ni HR-system som Humaans eller Hailey HR kan ni skapa en äkta integration till Payap. Det innebär att information som löneförändringar och medarbetardata automatiskt synkroniseras. Inget dubbelarbete, inga fel!

Integrationer i Payap

Frånvaroluckor? Inte i Payap!

Importerar du frånvaro från ett försystem? Då krävs det ofta att du fyller ut luckor i frånvaron som smyger sig in på helger och lediga dagar, annars blir löneberäkningarna fel. Men inte i Payap! Vår avancerade lönemotor tar hänsyn till schema och helgdagar och fyller ut alla frånvaroluckor - utan att du behöver lyfta ett finger.

Retroaktiv löneberäkning - helt automatiskt

I Payap sker all retroaktiv löneberäkning helt automatiskt. Så fort du ändrar en anställds lön bakåt i tiden räknar systemet om skillnaden från tidigare månader och presenterar den som en retroaktiv post på den anställdes kommande utbetalning. En process som annars är väldigt tidskrävande om den görs manuellt och på många medarbetare. 

Retroberäkningar i Payap


Automatiserat semesterårsskifte

Alla som gjort ett semesterårsskifte vet att det för de flesta krävs mycket arbete för att få allt att stämma. I Payap sker alla beräkningar automatiskt och i realtid, och så även semesterårsskiftet. Vi beräknar kontinuerligt den anställdes semestersaldo, semesterkvot och dagarnas värde, vilket ger dig full kontroll på de anställdas saldo. Det innebär att du i Payap aldrig behöver göra ett semesterårsskifte, det sker helt automagiskt!

Upplev fördelarna med ett mer automatiserat lönesystem idag. Boka en demo med Payap och låt oss visa hur våra smarta lösningar kan optimera och förenkla er lönehantering!

Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se