September 8, 2023
1 min lästid

Marknadens mest automatiserade komptidshantering!

Profilbild på textförfattaren
Sofia Runnberg
Illustrerad hand lägger en peng i en spargris

Payap fortsätter att innovera och förenkla löneprocessen. I vår senaste lansering tar vi hanteringen av komptid till en helt ny nivå! Så vad är nytt?

Automatiska utbetalningar 

Istället för att manuellt hantera komptidssaldon har du nu i Payap möjlighet att göra bevakningar och utbetalningar helt automatiskt. Om en medarbetare överskrider företagets saldotak ersätts personen med pengar vid kommande löneutbetalning istället för att fortsätta bygga på sitt tidssaldo. Har en medarbetare istället tagit ut för mycket komptid, och därmed överskridit den tillåtna undre gränsen, görs ett löneavdrag. Du har full kontroll över hur ofta dessa kontroller utförs.

Gör egna inställningar

Under Payaps komptidsinställningar kan du finjustera hur ofta avstämningar ska ske. Du kan välja att kontrollen görs varje månad, kvartal, halvår eller helår. Du kan till och med skapa kommande inställningar som kommer träda i kraft framåt i tiden! Under inställningar anger du företagets övre och undre gränser för kompsaldotaket. 

Inställningar för komptid
Inställningar för komptid i Payap

Enkelt att rapportera

På Payaps användarsidor är det enkelt för medarbetaren att rapportera sin komptid. När en anställd lägger in sin tid visas även Intjänad tid, som varierar beroende på vilken typ av komptid som registrerats. Kompsaldot uppdateras omedelbart, och användaren får en tydlig lista med sina registrerade händelser. Det innebär bättre kontroll vilket resulterar i färre frågor för administratören.

Rapportering av komptid för användarna
Registrering av komtid för användare

Om du är nyfiken på att höra hur vi automatiserar fler delar av lönehanteringen är det bara att höra av sig. Boka en demo här eller skicka ett mail till hej@payap.se

Payap logo
Payap är ett intuitivt, användarvänligt lönesystem för det moderna företaget.
Payap AB
Mäster Nilsgatan 8
211 26 Malmö

010-146 66 00

hej@payap.se